Choď na obsah Choď na menu

Diétne stravovanie

Postup pri poskytovaní osobitného stravovania

Podľa § 140 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 330 /2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, je možné pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, zabezpečiť v školskej jedálni diétne stravovanie detí alebo nosenia stravy pre deti s uvedením spôsobu a manipulácie a vydávania jedál.

Od septembra školského roku 2019/2020 bude materská škola Kukučínova Snina poskytovať diétne stravovanie pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní:

1. šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

2. diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – pri cukrovke),

3. bezgluténová, bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku v pokrmoch).

 

V prípade, že si zdravotný stav Vášho dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, najneskôr do 04.09.2019 predložte riaditeľke materskej školy:

 

  • Zápisný lístok (prihlášku) stravníka pre osobitné stravovanie s uvedeným druhom stanovenej diéty a spôsob zabezpečenia stravovania. Tento zápisný lístok je platný počas trvania školskej dochádzky dieťaťa do materskej školy. Akúkoľvek zmenu zdravotného stavu je zákonný zástupca povinný oznámiť riaditeľke materskej školy.
  • Potvrdenie ošetrujúceho lekára – špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.), že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie s určením diéty podľa stanovenej diagnózy.

 

Na základe tejto prihlášky Vám vydá riaditeľka materskej školy Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na osobitné stravovanie v zariadení školského stravovania (školskej jedálni).

 

 

 

 

 

 

Príspevky

Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie

2. 9. 2019

 
Celý príspevok
| Rubrika: Diétne stravovanie

Dietne stravovanie- základná charakteristika

2. 9. 2019

 
Celý príspevok
| Rubrika: Diétne stravovanie