Choď na obsah Choď na menu

Rada školy

Rada školy pri MŠ Perečínska pracuje v tomto zložení od 12.10.2020

 

Predseda Bc. Ivana Kucerová zástupca pedagogických zamestnancov
Zapisovateľka Eva Firkaľová zástupca rodičov
Členovia Mgr. Peter Hasin  delegovaný za zástupcu zriaďovateľa
  Mgr. Jaroslava Miková  delegovaná za zástupcu zriaďovateľa
  Tomáš Potocký delegovaný za zástupcu zriaďovateľa
  MUDr.Marián Regec  delegovaný za zástupcu zriaďovateľa
  Mgr. Nataša Čopíková zástupca rodičov
  Ing. Tomáš Durkot zástupca rodičov
  Eva Salajová zástupca rodičov
  Anna Semetkovská zástupca pedagogických zamestnancov
  Martina Buríková zástupca nepedagogických zamestnancov