Choď na obsah Choď na menu

       Materská škola na Perečínska 2546/23 v Snine je 4 triedna štátna škola. Nachádza sa v blízkosti obchodného reťazca TESCO v prostredí IBV v bezpečnom a bezhlučnom prostredí.

      Od roku 2002 má právnu subjektivitu. V roku 2005 prešla rekonštrukciou. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 6 , resp. 7 rokov. Pozostáva z 3 pavilónov.

     V dvoch  pavilónoch sú triedy, šatne, spálne, umývarky, sauna, jedáleň. V treťom pavilóne je kuchyňa, práčovňa, kotolňa, kancelária vedúcej školskej jedálne, ekonómky a riaditeľňa. MŠ má vlastnú saunu a vlastný zrdroj vykurovania - plynovú kotolňu.

      Školský dvor je priestranný, vybavený pružinovými hojdačkami, preliezkami, pieskoviskami, dreveným vláčikom a domčekom,altánkom, markízou, domčekom so šmýkalkou, kolotočmi. Vpredu je vybavený domčekom so šmýkalkou a pieskoviskom pre najmenšie deti,lezeckou stenou, hojdačkami a kolotočom.

      Prevádzka MŠ je od 06.30 - 16.00 hod. Prevádzku zabezpečuje 7 kvalifikovaných učiteliek a 7 prevádzkových zamestnankýň.

 

Riaditeľka MŠ:
Jana Filakovská
Poverená zastupovaním: Anna Macejková
Vedúca ŠJ: Lucia Bartošová
Učiteľky: Gabriela Durkotová
  Katarína Gribaninová
  Tatiana Hirjaková
  Bc. Ivana Kucerová
  Anna Semetkovská
  Bc. Alena Senčáková 

Prevádzkové zamestnankyne:

Ekonómka:                        Martina Buríková
Hlavná kuchárka:   Marcela Gribaninová
Kuchárka:  Jaroslava Zgaburová
Upratovačky:  Zdenka Jaňovková 
  Katarína Rudyová 
Práčka: Veronika Bakajsová 

 

MŠ ponúka:

- tichá lokalita

- rozmanitá, pestrá činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom

- pravidelné saunovanie vo vlastnej saune

- vkusne zariadený interiér MŠ a školský dvor

- oboznamovanie s anglickým jazykom

- IKT - oboznamovanie s prácou na počítači

- pestrá krúžková činnosť