Choď na obsah Choď na menu

Tlačivá 2% z dane

Venujte 2% zaplatenej dane

z príjmov pre našu materskú školu.

Vami poukázané prostriedky budú účelovo využité na aktivity, akcie

a podujatia detí a rodičov.

Ďakujeme!

                                                                                                                      

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: SRRZ RZ pri Materskej škole

Sídlo: 069 01 Snina, Ul. Perečínska 2546/23

Právna forma : Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa /IČO : 17 31 96 17 0688 

V Snine 18.2.2022

 

Vyhlásenie o poukázaní dane 2022

Potvrdenie o zaplatení dane 2022