Choď na obsah Choď na menu

pohladnica.jpg

***********************************************************************************************

Vianočná besiedka predškolákov 2021

*******************************************************************************************

Ľudové tradície a zvyky na sv. Luciu

*********************************************************************

Divadelné predstavenie ,,Mrázik" darček pre rodičov na Mikuláša. 

****************************************************************************

mikulas2021.jpg

********************************************************************************

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu materskej školy s účinnosťou od 29.11.2021

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy a školskej jedálne. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy a školskej jedálne je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

*************************************************************************************

oznam-september.jpg

Vážení rodičia,

nižšie Vám ponúkame najaktuálnejšie tlačivo k stiahnutiu, ktoré je potrebné vypísané doniesť v deň príchodu do materskej školy.

Najaktuálnejšie tlačivo je: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

                                         Zápisný lístok bez dotácie- od 2-5rokov 

                                         Zápisný lístok s dotáciou- 6rokov (predškoláci)

V prípade, že práve Vaša trieda bude musieť byť v karanténe z dôvodu priameho výskytu respiračného ochorenia, ale Vaše dieťa prekonalo ochorenie Covid-19, dieťa sa môže aj naďalej zúčastňovať prezenčnej výčby priamo v škôlke, avšak je potrebné vyplniť dané tlačivo: Oznámenie o výnimke z karantény

 

Tlačivá sú k dispozícii počas celého šk.roka v sekcii "DOKUMENTY PRE RODIČOV"

 

                                                                                                                Ďakujeme.

 

 

 

**************************************************************

Materská škola, Perečínska 2546/23, Snina oznamuje, že zápis na plnenie predprimárneho vzdelávania detí na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 1. mája do 31. mája 2021.
Prevediem Vás škôlkou našou,
ktorá môže byť aj Vašou.
V nej Vás veľa naučíme, 
aj sa dobre zabavíme.

Z dôvodu preventívnych opatrení spojených s pandémiou koronavírusu COVID- 19 sa zápis uskutoční bez osobnej prítomností detí.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU, alebo vypísať vlastnú. 

Vypísanú a lekárom potvrdenú prihlášku môžete priniesť do MŠ osobne v pracovných dňoch

  od 10.00 do 13.00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

zaslaním poštou, alebo odoslaním naskenovanej prihlášky prostredníctvom e- mailu: msperecinska@gmail.com, resp. podať prostredníctvom elektronickej schránky.

Úplná žiadosť obsahuje:

- Správne vyplnené údaje, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa- spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Bližšie informácie Vám rada poskytnem osobne, alebo aj telefonicky na čísle 0917 574 947

                                                                                              Jana Filakovská - riaditeľka školy

 

TEŠÍME SA NA VÁ!

************************************************************************************

a3_brehy21-min.jpg

                                     *********************************************************

                                                       Milé moje pani učiteľky !

Aj tento rok sa ešte nesie v duchu rôznych opatrení, no my sme na svoje UČITEĽSKÉ POSLANIE  nezabudli, aj keď sme sa nestretli v kaštieli na slávnostnom oceňovaní učiteľov.

Kolektívom našej materskej školy, navrhnutou pani učiteľkou, na ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov sa tento rok stala pani učiteľka Ivanka Kucerová.                                                      

Je nielen veľmi tvorivá, aktívna a láskavá, ale aj nápomocná a veľmi svedomitá. Poďakovanie jej patrí aj za jej empatiu a prístup, ktorý volí pri plnení si povinnosti. Veď aj vďaka nej sa s Vami delíme o naše radosti, návrhy, postrehy na tejto FB stránke ale aj na  webovom sídle našej MŠ. Ja osobne si na nej cením jej férový a profesionálny prístup. V našom kolektíve je ešte len druhým rokom a ja som vďačná za každý povzbudivý pohľad aj na prácu iných. Mladosť nám dáva inšpiráciu, a my zrelšie, im s láskou nápomocne asistujeme svojimi skúsenosťami.

A potešujúcou správou bolo aj to, že v ankete „ Môj online učiteľ 2021“ sa stala jednou z navrhnutých ďalšia naša kolegyňa Evka Firkaľová. Láskavosť a milý prístup sú jej doménou a ja som rada, že sme mali šťastnú ruku pri výbere nových kolegýň.

Poďakovanie patrí aj všetkým mojim kolegyniam, ktoré si svoju prácu zvolili. Niektorá pred 40 rokmi, niektorá pred rokom, preto, že túto prácu milujú. Zo srdce Vám všetkým ďakujem.

                                                                                      Vaša pani riaditeľka .

167096153_455863228965078_370250051536733733_n.jpg

 

***************************************************************

201703281459110.den-ucitelovv.jpg

********************************************************************************aaa.jpg

****************************************************

Milí rodičia, 

v sekcii ,,škôlka aj doma" nájdete rôzne nápady a inšpirácie pre deti.

**********************************************************************************

web.jpg

Vyhlasenie o bezinfekčnosti k 1.3.2021

***************************************************************************************

VÁŽENÍ RODIČIA!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, nebudeme v materskej škole, až do odvolania, organizovať spoločné školské akcie, či už s rodičmi alebo inými organizátormi.

Plánované školské akcie súvisiace s témou týždňa bude realizovať každá trieda samostatne, aby nedošlo k miešaniu skupín.

  A na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie od 1. októbra 2020 nebude otvorené detské centrum BRIEŽOK až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

*************************************************************************

VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY

 

Novými členmi Rady školy (za rodičov) pri Materskej škole, Ul. Perečínska 2546/23, Snina sa s najvyšším počtom hlasom stávajú rodičia:

Mgr.Nataša Čopíková  

 Ing.Tomáš Durkot  

        Eva Firkaľová 

        Eva Salajová 

 

 

 

Novým členom rady školy srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

 

********************************************************************************

UPOZORNENIE!!!!!!

Nové usmernenia  ministerstva školstva pre rodičov, odporúčame Vám si to preštudovať.

Manuál pre MŠ

 

*******************************************************

template-powerponit-voi-khoang-trang6.jpg

LINK NA FB:   (stačí ho rozkliknúť a pridať sa do skupiny)

https://www.facebook.com/groups/225495531986836/

***************************************************************************

Milí rodičia

Aktuálne informácie ohľadom koronavírusu/ COVID-19 a prevádzky MŠ  sa dozviete v sekcii OZNAMY KORONAVÍRUS/ COVID-19.

*****************************************************************************************