Choď na obsah Choď na menu

 

depositphotos_13488349-stock-photo-crayonsj.jpg

Vyhlásenie bezinfekčnosti k 8.3.2021

**********************************************************************************

web.jpg

Vyhlasenie o bezinfekčnosti k 1.3.2021

**************************************************************************

jjj.jpg

******************************************************************************

OZNAM

ŠKOLY POKRAČUJÚ AKO DOTERAZ

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1.februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti.

To znamená: Materské školy budú naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie formou homeoffice.

Za pochopenie ďakujeme.

*****************************************************************

Mohli ste si o nás prečítať:  Sninské noviny 01/2021-články

OZNAM

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od pondelka 25.01.2021 do odvolania bude MŠ otvorená znova len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

V prípade nejasností môžete kontaktovať svoje triedne učiteľky. 

Ďakujeme za pochopenie.

***********************************************************

oznam-11.1.jpg

*********************************************************

Dôležitý oznam

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je odporúčané obmedziť prevádzku MŠ a zabezpečiť triedy iba pre rodičov z prvej línie a rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať  formou home office.

t.j. počas platnosti zákazu vychádzania, ktorý je stanovený od 01.01.2021 do 24.1.2021            

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie nám všetkým.

 

***************************************************************

                                                          Dobro plodí dobro!

        Toto bola základná myšlienka, ktorá nás podnietila k tomu, aby sme vyhlásili v našej materskej škole v Snine na ulici Perečínskej zbierku hračiek pre deti, ktoré to šťastie v úplnej rodine s maminkou a ockom nemajú, alebo sú na tom finančne slabšie.

      Aj týmto gestom prebúdzame u detí a ich rodičov emocionálnu inteligenciu, aby si uvedomovali, že aj malá

 

 

radosť sa násobí, keď sa pridá viac dobrých ľudí. A máme vždy veľkú radosť, keď sa to podarí, o čom svedčí aj to, že podarovať hračky ďalej, neostalo len na deťoch a rodičoch len z našej MŠ, ale pridali sa iný, či už známi alebo neznámi ľudia.

Aké by to boli Vianoce, keby si každé dieťa nenašlo pod stromčekom aspoň jeden darček, aspoň jednu hračku. Všetkým Vám patrí poďakovanie, lebo ste spolu s nami posunuli kúsok radosti ďalej tam, kde je potrebná.

Hračky  v darčekovom balení sme odovzdali sociálnym pracovníčkam v nízkoprahovom centre, rovnako ako sme im odovzdali v marci rúška, pre tých, ktorí to vtedy najviac potrebovali. Všetci pamätajme na to, že čo dávame, to sa nám vracia a preto v tomto predvianočnom čase posielam v mene celého kolektívu  balíček úsmevov a radosti a to celé previazané zdravím a rodinnou pohodou.

Šťastné a veselé všetkým.

Jana Filakovská- riaditeľka MŠ

collage_fotor.jpg

******************************************************************

OZNAM

 NOSENIE RÚŠOK

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Vás žiadame, aby ste dôsledne dbali na nosenie rúšok v exteriéri, aj interiéri materskej školy. Výnimku od nosenia rúšok majú od 15.10.2020 deti do 6 rokov veku. Vzhľadom na dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch s prekrytím horných dýchacích ciest aj pre deti vo veku 3-6 rokov, deti budú používať rúška len pri vychádzkach - ochrana pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Preto Vás prosíme, aby každé dieťa malo vo svojej skrinke min. 1 rúško, ktoré pravidelne kontrolujte a podľa potreby, a odporúčania triednych učiteliek, zoberte domov vyprať.

                                                                               Ďakujeme za pochopenie.

***************************************************************************************

VÁŽENÍ RODIČIA!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, nebudeme v materskej škole, až do odvolania, organizovať spoločné školské akcie, či už s rodičmi alebo inými organizátormi.

Plánované školské akcie súvisiace s témou týždňa bude realizovať každá trieda samostatne, aby nedošlo k miešaniu skupín.

  A na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie od 1. októbra 2020 nebude otvorené detské centrum BRIEŽOK až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

*************************************************************************

VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY

 

Novými členmi Rady školy (za rodičov) pri Materskej škole, Ul. Perečínska 2546/23, Snina sa s najvyšším počtom hlasom stávajú rodičia:

Mgr.Nataša Čopíková  

 Ing.Tomáš Durkot  

        Eva Firkaľová 

        Eva Salajová 

 

 

 

Novým členom rady školy srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

 

********************************************************************************

UPOZORNENIE!!!!!!

Nové usmernenia  ministerstva školstva pre rodičov, odporúčame Vám si to preštudovať.

Manuál pre MŠ

 

*******************************************************

template-powerponit-voi-khoang-trang6.jpg

LINK NA FB:   (stačí ho rozkliknúť a pridať sa do skupiny)

https://www.facebook.com/groups/225495531986836/

***************************************************************************

Milí rodičia

Aktuálne informácie ohľadom koronavírusu/ COVID-19 a prevádzky MŠ  sa dozviete v sekcii OZNAMY KORONAVÍRUS/ COVID-19.

*****************************************************************************************