Choď na obsah Choď na menu

Aktivity a videá o MŠ

            

                        PLÁN AKTIVÍT  NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

09/2023

 • Deň folklóru v meste -priblížiť deťom folklórne zvyky, tradície, ľudové piesne na námestí v centre mesta, prehliadka ľudových krojov.
 • Európsky týždeň mobility- zapájať sa do aktivít a akcií zameraných na zlepšenie životného prostredia, nahraď auto bicyklom.
 • Zdravé nápady kuchára Varešku- ochutnávka zdravých pomazánok v rámci rodičovského stretnutia.
 • Čarovné drievko - ukážky výrobkov rezbára a ich zhotovenie z dreva.    

10/2023

 • „Jabĺčkový deň „ sušenie a konzumácia jabĺk, pozorovanie, čo sa deje pri procese sušenia ovocia - triedne akcie
 • Dni zdravia – Jesenný trojboj sezónne aktivity využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity, ktorému bude predchádzať jabĺčkový deň - triedne akcie. 
 • Tekvičkovo - podporovať aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu detí-triedne akcie.

11/2023

 • Deň MŠ - veselé a zábavné dopoludnie plné hier a aktivít  k oslavám dňa všetkých MŠ.           
 • Zaspievajme babke a dedkovi na ľudovú nôtu - vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším za účasti starých rodičov.
 • Hubertové dni-beseda s poľovníkom - celoškolská akcia s deťmi dopoludnia.
 • Malí bádatelia - podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu, uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi .

12/2023

 • Mikulášslávnostné spoločné rozsvietenie stromčeka a obdarovanie deti darčekmi od Mikuláša, ktorý pride na koči spolu s anjelom.
 • Vianočné tradície od Lucie do Vianoc - priblížiť deťom  vianočné ľudové tradície z minulosti / lepenie pirohov, pečenie a ozdobovanie perníkov, hádzanie olova.   
 • Rozprávkové Vianoce -  vystúpenie detí po triedach za účasti rodičov v popoludňajších hodinách .

01/2024

 • Eskimácka výprava – sezónne aktivity v snehu a na ľade, experimentovanie a pozorovanie topenia snehuliaka.    

2/2024

 • Rozprávkový karneval- zabavme sa spoločne na bále.   
 • Prvá pomoc- postupne naučiť detí základom poskytovania prvej pomoci v spolupráci s Červeným krížom.                    

03/2024

 • Remeslo má zlaté dno- upriamiť pozornosť na ľudové tradície -košíkara- akcia.                  
 • Rozprávková noc v MŠ - po návšteve detí v knižnici ostanú predškoláci s učiteľkami na prespávanie v MŠ.               
 • Vítanie jari  - vynášanie Moreny poznávať ľudové tradície, zvyky a obyčaje.
 • Čo rozpráva potok – Deň vody 22.3.-  svetový deň vody je vynikajúcou príležitosťou uvedomiť si dôležitosť vody v našich životoch a veľkú hrozbu, ktorú so sebou prináša vyčerpanie jej zdrojov.
 • Veľkonočná šibačka - dopoludňajšie aktivity  zamerané na Veľkonočné tradície / maľovanie vajíčok, výzdoba veľkonočného stromu, súťaž o najkrajšiu kraslicu.
 • Čarovná kniha-triedne aktivity počas celého mesiaca zamerané na počúvanie s porozumením.

04/2024

 • Chrobáčikovo a vláčik separáčik-  aktivity  zamerané na ekológiu.

       Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a organizáciami                   pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy.

 • Voda je náš kamarát- predplavecká príprava 5-6 ročných detí na plavárni v Snine.
 • Vychádzka k rieke-smer Rybníky pozorovať žaby, ich vajíčka a ďalšie živočíchy žijúce pri a vo vode.

05/2024

 • Deň včiel- priblížiť deťom život včiel - návšteva včelára.
 • Máj, máj, máj zelený - zdobenie mája za spevu a tanca.     
 • Pes môj kamarát - ukážky kynológie, uvedomenie si nebezpečenstva styku s neznámymi zvieratami, ale zároveň aj to, že pes je priateľom a pomocníkom človeka- celoškolská akcia.
 • Deň mlieka- 26.5 - hravou formou si priblížiť dôležitosť pitia mlieka-celoškolská akcia.
 • Malí mimozemšťania - zážitková forma vyučovania.

06/2024

 • MDD -zábavné dopoludnie s rozprávkou- Červená čiapočka v podaní učiteliek našej škôlky.
 • Škola v prírode - podporovať mimoškolské aktivity zamerané na environmentálnu výchovu na Sninských Rybníkoch v RZ u p.Jurpáka.     
 • Výlet s predškolákmi - návšteva Humensého zámku  a skanzen.
 • Rozlúčka predškolákov -slávnostná rozlúčka s MŠ v kaštieli.
 • Deň rodiny– spoločné aktivity pre rodičov a deti, utužovanie vzájomných vzťahov.

 

 

ĎALŠIE AKCIE POČAS ROKA

 • Venujeme si úsmev - triedne aktivity
 • Tvorivé dielne s rodičmi
 • 6.apríl Deň športu-Taekwondo, zápasníci
 • Behom za zdravím-spropagovať aktivity sninských aktérov BEHU na Sninských Rybníkoch
 • Športová olympiáda v rámci Národného programu prevencie obezity
 • Folklórny festival v MŠ Palárikova
 • Dni mesta Snina - účasť 3.-4. triedy s programom
 • Tančiareň s folklórnym súborom Šiňava
 • Opona sa dvíha -divadelné predstavenie pre deti podľa ponuky
 • Ujo Ľubo -podľa ponuky-rozprávka
 • Vesmírne divadlo-podľa ponuky planetária
 • Malí šoféri-základy dopravnej výchovy na cvičisku SPŠS
 • Ako rozprávajú hudobné nástroje -účasť na koncerte ZUŠ podľa aktuálnej ponuky
 • Vystúpenie Merlinu-účasť na ich vystúpení podľa aktuálnej ponuky
 • Cesta vláčikom do Stakčína
 • Deň stepového tanca-rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti
 • Návšteva Mestskej polície v Snine spojená s výkladom

 

Úlohy je možné dopĺňať o nápadité aktivity kedykoľvek v priebehu roka.

 

-Videá o našej MŠ

 

 

Vianočná besiedka 2021

Tradície od Lucie do Vianoc

 

Divadelné predstavenie Mrázik

 

Akcie MŠ Perečínska

 

Čo všetko nájdete v našej MŠ Perečínska