Choď na obsah Choď na menu

Kalendár podujatí

Čo nás čaká v mesiaci :

SEPTEMBER

            02.09.2021- Začiatok školského roka 2021/2022

            10.09.2021- Deň folklóru- aktivity v triedach a na školskom dvore- /deti môžu prísť oblečené v ľudových veciach 

                                 (šaty,tričko, nohavice stuhy vo vlasoch)/

                              - vystúpenie predškolákov na námestí o 13,00.

          27.09.2021- Vychádzka detí 3. a 4. triedy jesenná vychádzka na sninské rybníky

          28.09.2021- malí bádatelia, experimentovanie a vytváranie rôznych pokusov, deti 1.a 2. triedy

          29.09.2021-Veľký bádatelia, experimentovanie a vytváranie rôznych pokusov, deti 3. a 4.triedy

OKTÓBER

          4.10-8.10.2021-  Dedko, babka mám Vás rád- Vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca – úcty k starším 

         12.10.-22.10.2021- Voda je náš kamarát- Predplavecká príprava  5-6 ročných detí na plavárni v Snine

        16.10.2021 Svetový deň výživy- Zdôrazňovať význam zdravého stravovania

                              Deň jablka- Sušenie a konzumácia jabĺk, pozorovanie, čo sa deje pri procese sušenia ovocia

                              Dni zdravia- Jesenný trojboj-Sezónne aktivity využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity, ktorému bude

                                                   predchádzať jabĺčkový deň

                              Tekvičkovo- Podporovať aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu detí