Choď na obsah Choď na menu
 


Aktivity

PLÁN AKCIÍ na šk. rok 2019/2020

9/19: Chceme zdravo rásť

-Propagovať zdravú výživu ochutnávkou zeleninových a ovocných nátierok, za účasti detí s rodičmi na spoločnom popoludní na školskom dvore MŠ

 

10/19: Cesta vlakom

-Výlet a návšteva soľnej jaskyne v Stakčíne/ triedna akcia

 

10/19: Starký, starká mám vás rád

-Vystúpenie detí pri príležitosti Mesiaca- Úcty k starším po triedach

 

10/19: Voda je náš kamarát

-Predplavecká príprava 5-6 ročných detí na plavárni v Humennom

 

11/19: Rozprávkový šarkan

-Veselé a zábavné dopoludnie plné prekvapení jesene so zameraním sa na experimentovanie s farbami pri vytváraní šarkanov a ich púšťanie v areáli MŠ v rámci DŇA materských škôl- 4.11

 

11/19: Rozlúčka so školskou záhradou

-Zakopaním rôznych vecí z rôznych materiálov do pôdy si uvedomiť, prečo niektoré veci nepatria do prírody

 

11/19: Lesné zvieratká

-Beseda s pracovníkom lesov SR v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu/triedna akcia

 

12/19: Vianočné pečenie

-Predvianočné dopoludnie- pečenie perníkov a oboznamovanie sa s tradíciami počas Adventu/ spoločná akcia celej MŠ

 

12/19: Vianoce

-Spoločné vystúpenie detí celej MŠ za účasti rodičov popoludní

 

1/20: Škola, školička

-Návšteva 1. Ročníka, priblížiť deťom prostredie ZŠ

 

2/20: Bál masiek

-Veseľme sa spolu v maskách/ spoločná akcia celej MŠ dopoludnia/

 

3/20: Logo MŠ

-Využitím odpadového materiálu vytvoriť LOGO MŠ

 

3/20: Morena, Morena

-Prostredníctvom zážitku obohatiť poznávaciu skúsenosť  s tradičnými jarnými sviatkami- rozlúčka so zimou/ triedna akcia

 

4/20: Lesné kráľovstvo

-Beseda s pracovníkmi lesov SR o lese, stromoch, ich starostlivosti a výsadba stromčeku na školskom dvore

 

5/20: Mamka moja zlatá

-Vystúpenia pre mamičky s prezentáciou detí a odovzdaním darčekov, rozdelené na 2 dni po triedach

 

5/20: Múzeum pod Sninským kameňom

-Prehliadka múzea a Hámorského náučného chodníka v Zemplínskych Hámroch. Oboznámiť sa s históriou baníctva a železiarstva a ľudovou architektúrou

 

6/20: Letná športová olympiáda

-MDD: športové súťaže detí na školskom dvore

 

6/20: Škola v prírode

-Uvedomovať si hodnotu prírodného prostredia pre človeka, radosť so spoločnej práce rodičov, detí a učiteliek MŠ